Har du sett lyset?

Den første julenatten lot både vismenn og gjetere lyset lede dem til Jesus. Klarer vi det samme?

Da Jesus ble født i en stall i Betlehem for et par tusen år siden, forteller Johannes at «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.» (Joh. 1.9). Lysets hovedfunksjon er å gjøre ting synlig. Mørket hvisker ut konturer og farger. Du må ofte gjette deg frem til hva som befinner seg rundt deg. Når lyset blir slått på oppdager du ofte at du hadde et feilaktig bilde av dine omgivelser.

Leser vi videre i Johannes evangelium blir det etter hvert tydelig hva som trengte sannhetens lys på seg. Frem til Jesus kom, hadde det etablert seg noen forestillinger om Gud som bar preg av dempet belysning. Her manglet både farger og konturer. Jesus ville vise det sanne bildet av hvem Gud er. Det sanne bildet får du bare ved å se på Jesus, sier Jesus.

Gudsbilder sitter hardt. Selv de som vandret med Jesus og hørte utallige ganger at han og Gud er ett, slet med å få det inn: «Filip, en av disiplene spør Jesus: ‘Herre, vis oss Far, det er nok for oss.’ Jesus svarer: ‘Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: Vis oss Far’?» (Joh. 14.8-9). 

Enda vanskeligere var det for de skriftlærde som kjente sin bibel godt og lett kunne hente frem bibelvers om hva som var viktig for Gud. De visste for eksempel at han ville steinet en kvinne som var grepet i hor. Så da de kom over et tilfelle av dette, var det bare å stille Jesus til veggs. Du skal vel ikke gå på kompromiss med Guds ord, Jesus? Se her, det står klart og tydelig at hun skal steines. Kan det tolkes annerledes?  

Det sanne lys burde vel bekreftet Guds ufeilbarlige ord? Gud forandrer seg jo ikke? Skal du finne sannheten må du vel studere skriftene?

At våre gudsbilder fremdeles må korrigeres får vi stadige bekreftelser på, også i vår tid. Altfor mange har forestillinger om Gud som ikke likner på Jesus. Noen av disse er direkte skadelige og ødeleggende for både tro og helse. Vi har skrevet mye om dette i Re:tro. I artikkelen «Får barna tillit til en voldelig Gud?» ser Karianne Schandy Dinnesen på hva som formidles om Gud til barn. I «På lag med ateistene» skriver Harald Giesebrecht om hva som skjer når vår bibelforståelse gjør at Gud fremstår som etisk forkastelig.

Det interessante er at Bibelen både kan lede deg til det sanne lys og gjøre deg blind for det. For de skriftlærde var det umulig å få øye på lyset fordi de var forblindet av bibelvers. Personlig tenker jeg at det var det samme som skjedde da Terje Hegertuns bok «Det trofaste samlivet» ble gitt ut. I boken tar han til orde for å inkludere homofile mennesker fullt ut, også i frikirkelige menigheter. Det trigget en voldsom debatt. Har han ikke lest hva Paulus skriver? Tar han ikke Guds ord på alvor? 

I debatten florerte det med bibelvers som kan brukes til å ekskludere, snarere enn å inkludere, stikk motsatt av alt vi ser i Jesus. Vi leter i Bibelen etter entydige sannheter, for vi vil jo være lydige mot Guds ord. Etter hvert begynner vi å diskutere hva Paulus visste om homofile relasjoner i sin samtid, for å understreke vårt syn på saken. Men når vi prøver å forstå hva som er viktig for Gud gjennom å fordype oss i lover, regler og lastekataloger, leter vi på feil sted. Da beveger vi oss lenger og lenger bort fra det sanne lys. Vi leser oss blinde i skriftene når vi ikke lar dem lede oss til Jesus. Lar vi oss bestråle av det sanne lys, blir hele denne debatten irrelevant. Vi ser ikke lenger forskjell på folk.

Altfor mange mennesker har vendt seg bort fra Gud fordi de trodde på det bildet av han de ble vist. De kan ha sett et bilde av en gud som ikke hadde plass for dem på grunn av deres tvil, legning, spørsmål eller uvaner. Til dere som har vonde erfaringer med dette, vil jeg si at jeg håper dere en gang får møte Jesu blikk. Og at bildet dere en gang fikk av Gud, blir erstattet med det sanne bildet.

Da himmelen lyste opp for gjeterne utenfor Betlehem den første julenatten, var englenes budskap: Frykt ikke! Ikke vær redd for det lyset som stråler over dere i natt. For lyset forkynner at Gud har velbehag i menneskene.

God jul!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *