På lag med ateistene

Problemet med ateistenes angrep på kristendommen var at jeg var så hjertens enig.

Pastoren min satt i radio-studio med daværende leder for Human-Etisk Forbund som også hadde vært pastor. De snakket om Gud og det skulle liksom være et debatt-program. Problemet var at pastoren min var enig i alle innvendingene til «pastoren» fra HEF. «Naturligvis kunne man ikke tro sånn om Gud.» Til slutt påstod human-etikeren, litt frustrert, at pastoren min ikke var «ordentlig kristen.» Det var den spede begynnelsen for et livslangt prosjekt for meg: Er Gud egentlig «ordentlig kristen?»

Jeg spilte Youtube-klippet «Sam Harris demolishes Christianity» (Sam Harris utraderer kristendommen) under et møte i menigheten min (alle 11 minuttene). Forsamlingen ble først litt satt ut. Men den neste halvtimen brukte vi på å heie på argumentene hans. For Harris har helt rett; om Gud er slik så er han et psykopatisk monster. Samme opplevelse har jeg hatt med åndsverkene til andre av ny-ateismens store stjerner. Jeg er så hjertens enig med dem. Hvis den guden de kritiserer er vårt eneste alternativ så håper jeg også at han ikke finnes.

Harald Giesebrecht

Er Gud kristen?

Men hva om Gud i stedet er slik som Jesus beskriver ham? En som aldri hevner, ikke dreper, ikke får ild til å falle ned fra himmelen, aldri gjengjelder ondt med ondt, men som i stedet elsker sine fiender, velsigner og gjør godt mot dem og i stedet finner veier til å få dem som gjør ondt, til både å gjøre godt og gjøre opp. At Gud alltid er som en virkelig kjærlig, ikke-psykopatisk Far.

Er man ordentlig kristen om man tror at Gud tror på Jesus? At Gud også liker Bergprekenen? Hva ville skje med gudsbildet vårt?

Når problemet er evangeliet

Ny-ateistenes grunn-innvending mot kristendommen er at den tilsynelatende representerer en langt dårligere etikk og moral enn de selv står for. Skadene fordømmelsen til ukloke kristne har påført de homofile, er bare begynnelsen på listen deres. Hva skal man mene om en Gud som ikke forhindrer en sult-katastrofe, men som stiller opp og hjelper svigermor med å finne bilnøklene? Eller en Gud som sier: Elsk meg eller brenn? Legg til maktovergrep og økonomisk utnytting i Jesu navn så er det ikke så mye som trekker mot Jesus.

Selve evangeliet er dypt problematisk for mange. Den kjente journalisten, ateisten og debattanten Christopher Hitchens hører for eksempel bare: «Du er skapt syk og kommandert under trussel om evig pine å bli frisk». Siden det er umulig for oss å bli friske ved egen hjelp er vi dermed truet inn i et avhengighetsforhold til en voldelig psykopat-Gud som ingen friske mennesker kan ønske at eksisterer.

En mye delt karikaturtegning illustrerer noe av det samme. Jesus står foran en dør og banker og dialogen lyder: Bank, bank! Hvem der? Det er Jesus, slipp meg inn! Hvorfor? Så jeg kan frelse deg! Fra hva? Fra det jeg skal gjøre mot deg om du ikke slipper meg inn!

Karikaturer er karikaturer, men i flere versjoner av evangeliet er det faktisk Gud vi egentlig må frelses fra. Gud er så hellig og tåler synd så dårlig at eneste løsning er at noen må drepes. Det finnes en lov som Gud har laget, og den loven har vi nok alle brutt på en eller annen måte, enten vi har stjålet en penn fra kontoret, eller har misbrukt 40 barn. Dermed har ikke Gud noe annet valg enn å sende oss til helvete. Eller torturere Jesus i noen timer. Eller begge deler. Loven er brutt. Kongen befaler!

Det hjelper ikke ny-ateistene nevneverdig om det er Gud selv som kommer og blir drept, eller om han «tar det ut på Jesus». Budskapet blir like fullt: Se på den groteske torturen på korset: Det er den straffen du ifølge Gud skulle vært utsatt for.» Og så skal vi undres over at ateistene ikke faller på kne og sier: Det må være en fantastisk kjærlig Gud, fortell meg mer?

Forslag

Det finnes heldigvis flere måter å forstå «evangeliet» på. Jeg mener at versjonene ovenfor ikke en gang er i nærheten av Jesus og Det nye testamentet. Det er skapt av mennesker, blinde for maktovergrepene slike «evangelier» representerer.

Hva om i stedet tre ting er sant:

  1. JESUS viste og lærte oss hvordan Gud egentlig er (Joh 1,18).
  2. Gud er som en KJÆRLIG FORELDER — alltid (Matt 5,43-48).
  3. Gud ER kjærlighet, slik vi ut fra vår erfaring forstår kjærlighet (1 Joh 4,8; 1 Mos 1,27-28).

Jeg tror faktisk hovedproblemet ny-ateistene har med moralen i kristendommens gudstro er at den strider med de tre utsagnene ovenfor.

Men hva skjer om disse tre utsagnene får dominere bibelforståelsen? Det kan faktisk bli noe krevende for garvede kristne, fordi mange bibeltekster og en del doktriner vanskelig kan forenes med dette uten uløselige motsigelser. Det finnes imidlertid glimrende bøker, anbefalt på denne bloggen, som kan hjelpe deg med nye måter å lese Bibelen på.

I tillegg krever det at vi jobber med å formulere et ikke-voldelig evangelium

Hva om…

Hva om Jesus ikke kom for å frelse mennesker fra straff, men fra selv-destruktive handlinger som Bibelen kaller synd? Matteus skrev: «Han skal frelse sitt folk fra deres synder» (Matt 1,21).

Hva om «straffen» for destruktive handlinger er konsekvensene av destruktive handlinger? Jesus gråt da han sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter» (Luk 19,41-44).

Hva om fortapelse er å ha kommet bort fra skaperen som er kjærlighetens kilde, men at veien tilbake alltid er åpen (Luk 15,11-32).

Hva om Jesu død og oppstandelse handlet mer om kjærlighetens og selvoppofrelsens triumf over voldsbruken og døden, enn om Guds behov for å straffe? (Kol 2,15)

Hva om korset handler om Guds ikke-vold i stedet for om Guds vold? Jesus sa: «Var min kongsmakt av denne verden [dvs. basert på vold og makt], hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene» (Joh 18,36).  

Hva om Jesus på korset bar menneskehetens selv-destruktive handlinger (synd) på sitt mørkeste. Peter skrev: «På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet» (1 Pet 2,24).

Hva om den eneste vi kan betro å lede en ny verdensordning er han som heller vil dø enn å bruke makt? Johannes skrev om Jesus: Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk (Åp 5,12).

Og — hva om du ble med på dette nytenkningsprosjektet? Hvordan kan det vi sier om Gud enda tydeligere kommunisere det Johannes sier om Gud: Gud ER kjærlighet? (1 Joh 4,8)

Les mer av Harald Giesebrecht

1 kommentar

  1. Gunn Thomassen sier:

    Er så glad for at du er adventist Harald, men aller mest hadde jeg ønsket du hadde vært «desmondfordist»
    Hilsen Gunn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *