Å lese Bibelen slik Jesus gjorde

«Bibelen ble laget for mennesker, ikke mennesker for Bibelen» hevder Jared Byas. Dette er fortsettelsen på hans artikkel «Forholdsstatus med reglene i Bibelen: Det er komplisert».

Nylig skrev jeg om utfordringen vi står overfor når vi blir lært opp til å «gjøre det Bibelen sier», som om det er en regelbok. Spesielt skrev jeg om utfordringene med hensyn til sjanger, kontekst og autoritet. Jeg avsluttet med dette:

Når vi ignorerer disse utfordringene med sjanger, kontekst og autoritet, anvender vi Bibelen på en svært problematisk måte. Vi må kjempe med disse tekstene og kjempe med dem sammen, i stedet for å kalle våre egne antagelser for Bibelens sannhet og deretter ekskludere mennesker på det grunnlaget.

Hvordan kan vi sammen jobbe med disse tekstene på en mer inkluderende måte? Det skal jeg skrive mer om i mitt neste innlegg. Men la meg gi dere noen hint:

 1. Se etter hvordan Jesus tolket Bibelen. Hvis vi må velge og vrake, hvorfor ikke se etter hvordan Jesus gjorde det?
 2. Utvikle en personlig etikk innenfor et mangfoldig fellesskap: søke mangfold, ikke bare i kultur, rase, kjønn og seksuell legning, men også fra eksperter på etikk, en lokal kirke, og nettopp Bibelen (basert på punkt 1 ovenfor).
 3. Vær åpen for endringer etter hvert som vi lærer mer. Av en eller annen grunn tenker vi på etikk slik vi tenker om Gud: uforanderlig og ubevegelig. Snarere bør vi se på etikk mer slik vi ser på vitenskap: alltid i utvikling og åpen for forbedring.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan Jesus tolket Bibelen. Det virker rimelig at hvis vi skal følge Jesus, kan det være nyttig å studere hvordan han bruker Bibelen (som selvfølgelig bare ville ha inkludert den hebraiske bibelen, eller det vi kristne kaller Det gamle testamentet). Dette er et stort tema som det er veldig mye å si om, men la meg trekke frem noen få ting man bør tenke på.

Jesu tolkning er menneskesentrert

Den Jesus vi ser i Markusevangeliet ser ut til å utfordre de religiøse ledernes bibeltolkning. De var mer opptatt av regelrytteri og tyngende tolkninger, enn å se Skriften som et verktøy for å bringe helbredelse og liv til mennesker. Jesus begynner sin tjeneste med å kalle disiplene sine og helbrede folk, deretter følger en rekke episoder som utfordrer datidens prester.

Episode 1: Jesus fester og spiser med syndere, prestene mener at han ikke burde gjøre det, og Jesus svarer: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» (Markus 2:17)

Episode 2: Jesu disipler plukker korn og spiser det på sabbaten. «Da sa fariseerne til ham: ‘Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?’ Han svarte: ‘Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet? Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.’ Og Jesus sa til dem: ‘Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten’.» (Markus 2:24-28)

Episode 3: Jesus går til synagogen på en sabbat og helbreder en mann, vel vitende om at prestene ville anklage ham for å bryte reglene. Teksten sier: «Men han sa til mannen med den visne hånden: ‘Reis deg og kom fram!’ Så spurte han dem: ‘Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ta liv?’. Men de tidde. Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen: ‘Rekk fram hånden!’. Mannen gjorde det, og hånden ble frisk igjen.» (Markus 3:3-5)1

Slik jeg ser det, gir Markus meg tillatelse til å gjøre det samme. Det kan være lurt å erstatte Jesu ord om sabbaten med «Bibelen», slik: «Bibelen ble laget for mennesket, ikke mennesket for Bibelen.» Det vil si at Bibelen er et verktøy for å bringe helbredelse og liv til mennesker. Hvis vår lesing av Bibelen ikke gjør det, er det ikke en Jesus-sentrert måte å lese på.

Jesu tolkning er kjærlighetssentrert

Som vi så i vårt første punkt, er en Jesus-sentrert lesning av Bibelen kjærlighetssentrert. Igjen finner vi eksempler på dette hos Markus, hvor helbredelse er viktigere enn abstrakt bibeltolkning. Når Jesus blir spurt om hva som er de viktigste budene, benytter han anledingen til å si noe veldig grunnleggende om hvordan Bibelen (i deres tilfelle, Toraen) veilder oss. Han svarer: «Det første budet er dette: ‘Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.» (Markus 12:29-31)

Jesus er ganske tydelig her, og sier også det samme i Matteus 22. Faktisk skriver Matteus at Jesus avslutter med å si: «På disse to budene hviler hele loven og profetene.» (Matteus 22:40). Med andre ord, den riktige tolkningen av loven og profetene får vi bare når vi leser det gjennom et kjærlighetsfilter. Jeg liker godt Augustins tolkning av Jesu ord i hans bok «On Christian Doctrine»:

«Alle som tror de har forstått de Hellige skriftene, eller deler av dem, men tolker det på en måte som ikke bygger på kjærligheten til Gud og vår neste, har ennå ikke forstått dem slik han burde

Jeg tror at når vi begynner å lese Bibelen slik Jesus gjorde det, det vil si menneskesentrert og kjærlighetssentrert, vil det være naturlig for oss å følge punkt to og tre i lista jeg startet artikkelen med.

Å være menneskesentrert og kjærlighetssentrert fører oss bort fra å lese Bibelen som en moralsk regelbok og inviterer oss heller til å stille spørsmålet: hva vil det si å være menneskesentrert og kjærlighetssentrert i dag? Som igjen er en annen måte å spørre: hvordan tror jeg kjærlighet ser ut i min kontekst?

Og når vi innser hvor avgjørende det spørsmålet er, begynner vi å være åpne for endring etter hvert som vi lærer mer. I stedet for å tenke på etikk slik vi tenker om Gud (uforanderlig og ubevegelig), begynner vi å se etikk som et verktøy som vi kan bruke til å elske mennesker bedre. Med andre ord, kanskje vi igjen kan erstatte Jesu ord i Markus 2:

 • Sabbaten ble laget for mennesker, ikke mennesker for sabbaten.
 • Bibelen ble laget for mennesker, ikke mennesker for Bibelen.
 • Etiske prinsipper er laget for mennesker, ikke mennesker for etiske prinsipper.

Denne artikkelen er oversatt med tillatelse fra Jared Byas, og var først publisert på thebiblefornormalpeople.com.

Anbefalt lesing

Fotnoter

 1. For flere eksempler på dette, se også Markus 7:1-23

1 kommentar

 1. Svend Buchvaldt sier:

  Tak for din artikel, som jeg stort set er enig i. Det er blot pkt 3 der generer mig lidt. Jeg ser det ikke som udvikling eller forbedring, men at vi forstår Guds lov og hensigt bedre og bedre hvis vi grunder over det. Det er vel det der også fremgår af Salme 1.
  Mit udgangspkt er: Såfremt en problemstilling eller et råd ikke kan stå for Kærlighedens lakmusprøve Mr. 12,29-31) er den ikke af Gud.
  Venlig hilsen fra Danmark
  Svend

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *