Du kan ikke bare velge det som passer deg!

De siste årene har jeg opplevd at gleden over Bibelen har kommet tilbake. Den har virkelig vekket opp tanker og drømmer. Enten du tror det eller ei så var 2018 og 2019 to år som forandret retningen på livet.

Etter disse to linjene tipper jeg at halvparten av leserne falt av. Jeg ville selv sluttet å lese omgående. «Mitt liv ble forandret» tekster kan være mer turn off enn noe annet. Men til deg som fortsatt leser: takk for tålmodigheten!

Jeg har grublet på hvorfor det har blitt sånn, uten å finne endelig svar. Det er mange år siden jeg lovet meg selv at jeg aldri skulle sette mine ben i noe menighetslokale, og at jeg ikke på noen måte eller under noen omstendighet skulle være i nærheten av noe form for organisert kristent arbeid. Men jeg ble overrumplet av livet.

Jeg fikk møte en gjeng som ikke får lov til å tro. De vekket troen i meg!

Gruppen som kaller seg Skeivt Kristent Nettverk ble folkene som endret livet mitt. Først var involveringen kun av medmenneskelig art. Jeg synes det var for galt at noen ikke fikk lov til å være med i et fellesskap som handler om han som er tidenes inkluderingsminister. Det vil si, jeg hadde mest lyst til å oppmuntre dem til å glemme alt som hadde vært, og legge hele menighetslivet bak seg. «Innse at dere har vokst opp i en sekt, og kom dere videre!»

Etter hvert som jeg ble kjent med Marit, Henning, Simon, Sara, Elisabeth og mange, mange, mange flere begynte en sakte endring i tankene mine. Jeg ville lese og forstå hvorfor en liten minoritet var blitt de kristnes offisielle hovedmotstander. En minoritet som ikke på noen måte hadde valgt hvem de er. De var ganske enkelt skapt litt annerledes enn flertallet, og det var nok til at de skulle mobbes. I Jesu navn!

Et bokprosjekt som var startet for mange år siden ble hentet fram, og bøker om Jerusalems historie og teologiske debatter ble lest. En stor fordel hadde jeg; jobben krevde flere dager i uken med hotellovernatting, så det var nok alenetid til å lese og skrive. En ny podcast ble lastet ned før hver flytur. Det var mange av dem. Jeg ble så glad! Tankene jeg hadde som utgangspunkt for det nesten glemte bokprosjektet var ikke unike. Tusenvis av mennesker med langt større kunnskap enn meg hadde skrevet og forelest om de gamle tekstene uten å ta bort store deler av Bibelen. ALT ble lest.

Involveringen i SKN førte til mange advarsler. «Du fører mennesker vill!» «Husk at du er ansvarlig for at de går fortapt.» «Ikke bare går du fortapt selv, du tar også flere med deg.» Nå tror du at jeg tuller, men dette er absolutt ikke de verste sitatene. For meg fungerer advarsler som katalysator. Når noen blir redd for at gamle holdninger blir sett nærmere på, blir nysgjerrigheten enda større. Alt støv og rot må bort. Hele boden må tømmes slik at vi får skikkelig oversikt på hva som finnes i den!

Den vanligste innvendingen jeg ble møtt med var påstanden om at en ikke kan velge og vrake når det kommer til hvilke vers vi skal forholde oss til.

«Enig» svarer jeg. «Vi må lese absolutt alt, men husk at om du praktiserer alt vil du sitte i fengsel i løpet av noen få uker!»
«Nå snakker du om loven, der er det mye som er skrevet som ikke gjelder lenger.»
«Betyr det at du har valgt bort store deler av Bibelen i din teologi? Har du tatt bort alle de jødiske skriftene, eller bare Moseloven?»
«Nei ikke alle. Paulus har lært oss at det er loven som ikke gjelder lenger.»
«Så du holder alle nytestamentlige påbud i tillegg til profetbøkene, salmene, de historiske bøkene, og første og andre mosebok? Hvordan opplevde datteren din det da du valgte ektemann for henne?» (Her er emnelisten lang! Dette er et snilt eksempel.)
«Eh, nei hun valgte selvsagt sin egen ektemann.»
«Godt å høre, kan du forklare meg hvilke kriterier du legger til grunn for å velge hvilke vers som er Guds ord? Hvordan avgjør du hvilke vi ikke skal bry oss om? Vi har over 30.000 vers å velge mellom, og flere av dem virker direkte motstridende.»

Problemet med en slik dialog er at det ser ut for at jeg mener at Bibelen er avleggs og utdatert. Men det er langt fra sannheten. Jeg tror nemlig at HELE skriften er nyttig, og at vi må slutte og plukke og sette sammen kun det som passer med vår innlærte religion. Hele skriften viser oss hvordan våre forfedre har kjempet for å forstå hva som er Guds vilje, og den forteller en historie om en som hadde forstått loven, og som levde den ut. Han viste da en så provoserende omsorg at vi måtte drepe han.

Håper du vil bli med på tankerekken gjennom to eksempler fra den gamle loven som vi ikke skal bry oss om. Se om du etterpå kan være enig i at den inneholder bare vanskelige regler som Jesus har kjøpt oss fri fra.

Første eksempel:

Et slavefolk endrer sin situasjon og blir et nomadefolk som flytter rundt i ørkenen, med mål om å slå seg ned i et godt og fruktbart landområde. Før de inntar landet lager de regler for hvordan de skal forholde seg til jorden og hverandre når de en gang kommer dit. De har vært slaver i flere generasjoner. Ingen eier noen andre, og ingen har eiendommer eller verdier som gjør at de kan tyne sine naboer med renter. Nå skal de lage lover som bevarer hele folket. «Alle skal få se at ingen har så gode lover som oss!» sier de til hverandre.

De starter sin religiøse praksis og definerer hva som er rent og hva som er urent. I tillegg lager de ganske detaljerte ordninger som skal sikre sosial utjevning. Ingen får lov til å ta renter. Renter er virkelig en urettferdig ordning. Dette folket skal ikke ha urettferdig økonomi. De hadde flyktet fra et samfunn som tok kontroll over andre ved hjelp av utpressing og lån. Når tørkeperioder kom var valget enkelt. Enten ble folkeslagene egypternes slaver, eller så døde de av sult. Lovene skulle hindre at dette kunne skje. Hvert syvende år skulle all gjeld slettes!

En annen regel; ingen skal høste inn kornet ytterst på sin egen åker. Hjørnene skal stå urørt, og det som faller på bakken under binding av kornbånd skal ligge igjen. Dette skal de fattige ha.

Tenk om vi kunne våget å bygge et slikt samfunn? All gjeld slettes hvert syvende år! Alle starter likt hvert syvende år. Ingen skal være noens trell, og når du høster inn skal du sørge for at det er noe til dem som ikke selv har åker å høste fra.

Andre eksempel:

En annen lov fra den samme utdaterte loven. Alle skal ha fri en dag i uken! Det betyr at de fattige også skal ha fri en dag i uken. Igjen en tydelig sosialt utjevnende lov. Når vi innfører søndagsåpent i Norge, hvem er det som mister sin fridag? Er det eierne av matvarekjedene som står opp søndag morgen og fyller på brød i hyllene? Neppe, de er på hytten og nyter en lang frokost.

Lovfestet fridag for alle, inkludert de som var slaver. Det er rimelig mange moderne samfunn som ikke kan skryte på seg slike sosiale ordninger.

(Legg merke til at en lov som skal sikre fridag for de som er vanskeligstilt ble benyttet til å plage de fattige på Jesu tid. Det er ikke nytt at vi tar vers ut av sammenheng og benytter dem til å undertrykke.)

Å se helheten

For meg er det interessant å se at Bibelens innhold virker å være utilgjengelig for de fleste av oss. De store gode tankene blir skjult bak noen få vers som er plukket ut av sammenheng. Vers som er satt sammen for å stenge ute noen minoriteter fra det gode fellesskapet. Ved å holde fast på disse versene unngår vi at hele innholdet i boden blir hentet fram. De virkelig utfordrende tekstene som kan få oss til å gå lenger i medmennesklighet, blir liggende lengst innerst, på en støvete og utilgjengelig hylle.

«Summen er sannhet» heter bokserien jeg skriver på. Den skal forhåpentligvis synligjøre en større bredde. Når jeg leser helheten av skriftene blir det absurd å skulle hindre noen i å delta i fellesskapet. Det er som om hele innholdet roper at det er en feil holdning. Skriftene utfordrer meg tvert imot til å gå lenger i inkludering.

Nå fikk jeg lyst til å fortsette å skrive om syndsbegrepet, og om falske profeter, om hva som var profetenes budskap og om hvilke samtid Jesus ble født i, og hvordan han levde ut loven i praksis. Men det får vi se på en annen gang.

Takk for at du leste. Legger ved pakningsvedlegget som skal sendes sammen med den første boken i serien. Romanen heter «Starten» og er forhåpentligvis bare begynnelsen på en sovende drøm jeg har hatt i mer enn tolv år. Den ble vekket av skeive kristne.

Se pakningsvedlegget her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *