Oppskrift på skapelse

En tanke som bare kommer halvveis er en misstanke.

Først tenkte og ønsket Gud å skape verden, med ord sa han «La det bli lys». Deretter skapte Gud verden gjennom gjerning, ved å skille vann og land, skape planter og dyr, og til slutt mennesker.

På samme måte er våre tanker, ord og gjerninger (TOG) også en oppskrift til å skape og påvirke verden rundt oss. Våre tanker kan føre til ideer og inspirasjon, våre ord kan uttrykke tanker og følelser, og våre handlinger kan skape konkrete resultater og forandringer i verden.

Å være seg bevisst på TOG som en mal i all skapelse er en god ide. Selv bruker jeg den i kommunikasjonsarbeid og i mellommenneskelige relasjoner. Hvis vi hadde hatt den i bakhodet når det klør etter å kommentere på sosiale medier, hadde den skapt en revolusjon. Tenk igjennom det som skal formidles på en klok og god måte. Tenk tanken helt ut, del de gjennomtenkte ordene og den gode skapelsen er et faktum. I Johannesevangeliet står det at ordet ble til menneske. Et menneske (Jesus) som med sin gjerning har forandret verden i 2000 år. Ordene vi bruker daglig er viktige. Vi skaper frukt rundt oss hele tiden, ubevisst og bevisst. Men det er tanken som teller om frukten blir god.

Tanker anses som grunnleggende for våre ord og handlinger. Vi blir oppfordret til å kontrollere tankene og heller tenke positivt og sunt. Bibelen oppmuntrer oss til å «ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus» (2. Korinter 10,5), og å tenke på det som er sant, edelt, rettferdig, rent, elskverdig og prisverdig (Filipperne 4,8).

Ord er også viktige, da de kan være med på å bygge opp eller rive ned. Vi blir oppfordret til å være bevisste på hva vi sier og hvordan vi sier det, og å uttrykke oss på en måte som er kjærlig og bygger opp andre (Efeserne 4,29).

Gjerninger anses som en viktig del av den kristne tro. Vi blir oppfordret til å vise kjærlighet, medfølelse og omsorg for andre. Gjennom våre handlinger kan vi vise verden Guds kjærlighet og omsorg, og bidra til å skape en bedre og mer rettferdig verden.

The secret

Å manifestere gjennom tankens kraft har blitt populært gjennom blant annet boken «The secret» («Hemmeligheten») og omhandler konseptet «law of attraction», som går ut på at man kan tiltrekke seg hva man enn ønsker seg, kun ved hjelp av tankens kraft/riktig fokus. Dette skulle være en gammel visdom som bare de store tenkere, forfattere o.l. behersket. Boken har blitt lovprist av blant annet Oprah Winfrey. Hemmeligheten er altså at dette ikke er en hemmelighet, men nedfelt i oss alle fordi vi er skapt som tenkende vesener. Tankens kraft er sterk nok til å skape hva som helst hvis den brukes rett. Dette er ikke bare mystisk visdom eller religiøs villfarelse, men ren psykologi.

Vi kan altså skape både liv og død, kjærlighet og hat. Hvilken hensikt har vi med våre liv? Vil vi at det skal bære god frukt, eller produserer vi bare halve tanker som ikke fører til fred? Jesus sa at salig er den som skaper fred. Dette er en oppgave vi alle bør fokusere mer på. Fred kommer av gode ønsker som formidles gjennom kjærlighet.  

Vi er kommet til 2023 og fremdeles er vi eksperter i å generalisere, og det skjer hele tiden. Vi møter mennesker med våre mistanker og fordommer fordi de tenker annerledes enn oss. Vi forlanger likhet og enighet ut fra vårt ståsted og ser ikke at alle har sine opplevelser og meninger ut fra egen erfaring. Media kan også være med på å skape uro og dårlig stemning blant folk. En mistanke, altså en ikke gjennomtenkt tanke, tar ofte historien ut av kontekst, slik at ordet blir løgn og vi får en konspirasjon.  

Da er det fint å kunne be syndsbekjennelsen: «Jeg har har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte». Dette er en bevisstgjøring av mine feil.

Har du opplevd at ordene du har fått servert i kristne sammenhenger ikke stemmer overens med dine egne tanker, og du nå beveger deg vekk i fra troen? Du er ikke alene. Det er her vi i Re:tro har vårt felles ståsted. Og jeg vil si med Alf Cranner: «Din tanke er fri». Du er skapt med din egen kreativitet til å skape kjærlighet og godhet inn i andre menneskers liv, slik Gud faktisk skapte deg.

1 kommentar

  1. Inger Johanne Sevaldson sier:

    Bra artikkel, den ga meg mye 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *