Gud setter mennesket i sentrum

Det er jul, en høytid som er til glede for de fleste, enten de er troende, ikke-troende eller re:troende.

Her i den nordlige delen av verden er vi nå midt i den mørkeste tiden i året. Det er mørkt størstedelen av døgnet. Dette trosser vi med stadig flere og lengre lyslenker som vi henger i trær, på verandaer og i flaggstenger. Vi vil at lyset skal overvinne mørket. Derfor gjør det godt å se alt led-lys som på mer eller mindre vellykket vis fyller hus og hager rundt oss. 

I julen feirer vi at Gud ble menneske. Men hvorfor ble han det? Det mest opplagte svaret på det er at han kom for å forsone verden med seg selv, utslette menneskenes synder og gjenopprette det ødelagte i vår relasjon til han. Dette er evangeliets – de gode nyhetenes – hovedbudskap.

Men Gud gjør mer enn dette ved å bli menneske: Han får nå endelig vist oss hvem han virkelig er. Tidligere har Gud talt til enkeltmennesker, profeter og andre, som har videreformidlet det han har på hjertet. Men det er noe med å få sagt ting selv. Med egne ord. For snakker man gjennom en annen må det en ønsker å formidle passere gjennom filteret av meninger, personlighet, tradisjoner, gudsbilde og verdensbilde som preger denne. Budskapet er kanskje ikke borte, men det får muligens en annen betoning enn det man hadde ønsket seg?

Derfor bruker Gud mye av sin tid på jorden til å demonstrere hvem han virkelig er og hva han vil oss mennesker. Det viser seg fort at Jesus er helt annerledes enn det folk forventet at deres Gud skulle være. Han kommer ikke som noen hersker, dommer eller geistlig. Jesus ser hvordan religionen har fått oss inn på et feilspor hvor det å tjene Gud handler om å legge byrder på oss selv og andre. Nei, vil dere tjene Gud så skal dere være gode mot menneskene. Da har dere også vært gode mot meg, var budskapet hans.

Jesus setter mennesker over den rette teologien. Han bryr seg ikke om religiøse forskrifter der disse er til hinder for det gode. Han viser at sannheten ikke er å finne i skrifter, men i kjærligheten. 

Gud trosser også mørket i julen. I Johannes kap. 1,9 står det at: Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Der menneskene tidligere hadde et uklart eller formørket bilde av Gud, manifesterer Jesus nå hvem han er. Det gjør oss godt å se Gud i det lyset. Dette er noe av det viktigste vi ønsker å formidle her på re:tro. Guds kjærlighet er slik den vises gjennom Jesus. 

Jesus kom ikke til verden for å vise oss en ny eller annen side av hvem Gud er. Jesus sier at han kom for å vise hvem Gud er: Gud er akkurat som Jesus. Punktum. Det er det sanne lys. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *