Gammel oppskrift på helbredelse

I de bibelske fortellingene finner vi ikke bare historiske hendelser, men også dyptgående visdom som klinger gjennom tidene.

Et av disse eksemplene er episoden ved Mara, hvor vannet var bittert og Herren helbredet det for sitt folk. Men under overflaten av denne hendelsen ligger en subtil lære som blir stadig mer relevant i vår moderne tid.

«Etter å ha krysset Rødehavet, kom Israels barn til et sted som heter Mara. Vannet der var bittert. Det er derfor stedet ble kalt Mara, som betyr “bitter”. Israelittene kunne ikke drikke noe av vannet, så Herren gjorde det bitre vannet søtt. I Mara fastsatte han lov og rett for folket, og der satte han dem på prøve. Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg.» 2.Mos 15,23-26

Ofte ser vi forbi kjernen i historien, nemlig at det ikke var Gud som påførte Israels barn sykdommer, men heller at han avslørte den bitre holdningen som lå i deres hjerter. Dette avdekker en dypere sannhet: de sykdommene vi pådrar oss, enten de er fysiske eller åndelige, kan stamme fra en indre bitterhet og et uforløst sinne.

Hva har så bitterhet å gjøre med sykdom? Det kan være at Gud ønsker å lære oss at en betydelig årsak til fysiske lidelser ligger i vårt emosjonelle og åndelige velvære. Hvis vi bærer på bitterhet, er det på tide å gi slipp. Vår helse, glede og livskvalitet er av ytterste betydning. Guds bud og retningslinjer er ikke gitt for å undertrykke oss, men for vårt eget beste. I hans nåde finnes det ingen tvang, men heller en invitasjon til helbredelse og fornyelse.

Jesus er fremdeles i stand til å helbrede i dag. Han kan forvandle vårt bitre vann til sødme. Han inviterer oss til å legge fra oss bitterheten og la Gud helbrede ikke bare våre kropper, men også våre sårede hjerter. Å be om fysisk helbredelse er bra, men å forstå årsaken til sykdommen er enda bedre. Kanskje situasjonen krever at vi tar ansvar for våre egne liv og mønstre.

Moderne forskning bekrefter det bibelske prinsippet om at vedvarende bitterhet kan føre til fysiske lidelser. Psykologiprofessor Carsten Wrosch ved Concordia University påpeker at langvarig bitterhet kan føre til omfattende sinne og fiendtlighet, noe som igjen kan påvirke vår fysiske helse negativt. Dette kan manifestere seg i svekket stoffskifte, redusert immunrespons og nedsatt organfunksjon.

Guds plan for oss, som avsløres gjennom bibelhistoriene og støttes av moderne forskning, omfatter ikke bare fysisk helbredelse, men også åndelig og emosjonell helbredelse. Det er en invitasjon til å slippe taket i bitterhet, å omfavne nåden og la Guds uendelige kjærlighet lede oss til sunn mentalhygiene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *