Jesus er ikke Bibelen

Vi blir noen ganger beskyldt for å ta lett på Bibelen. Jesus er Ordet og derfor kan man ikke gjøre et skille mellom personen Jesus og Guds Ord, har vi fått høre. Men hva betyr det egentlig at Jesus er Ordet?

Man kan ikke skille Jesus fra Bibelen

Vi har ikke fått mye kritikk av våre innlegg her på Re:tro. Litt «skuffende» kanskje, all den tid vi ønsker å utfordre etablerte læresetninger og rettroenhet, noe som kan oppleves utfordrende for de som finner sin trygghet i at de selv lever i sannheten. Men noe har vi fått og det ønsker jeg å svare på i dette innlegget.

Noe som har utfordret noen av våre lesere er vårt syn på Bibelen. Veldig mange konservative kristne anser at Bibelen = Guds Ord. En skriver til oss: «Et skille mellom personen Jesus og Hans ord er helt hinsides det Jesus selv snakket om.» En annen skriver: «Du kan ikke skille Jesus fra Guds ord, for han er Guds ord.» Med «hans ord» menes det da bibelen med sine 66 bøker. Er det virkelig så enkelt og rett frem?

Jesus = Logos

Et vers som trekkes frem er: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud» (Joh. 1.1). Vi tror helhjertet at Jesus er Logos. Men betyr det at Jesus er det samme som bibelen?

Dette verset er en del av Johannes-prologen (vers 1-18) og bør derfor leses i sammenheng. Leser vi det i sammenheng ser vi at Johannes ønsker å fortelle oss følgende:

 • Jesus er evig (v. 1)
 • Jesus var med Gud før han kom til jorden (v. 1)
 • Jesus er Gud (v. 1)
 • Jesus er skaper (v. 3)
 • Jesus er livgiver (v. 4)
 • Jesus ble menneske for å bo iblant oss (v. 14)
 • Bare Jesus kan vise oss hvem Gud er (v. 18)

Jesus ≠ Bibelen

Det vi er helt uenige i er at Jesus = Bibelen. Bibelen er en ansamling skrifter som vitner om og peker på Jesus (Luk. 24, 27 og Joh. 5, 39). Og når Jesus snakket om skriftene er det hva vi kristne kaller Det gamle testamentet. Det var også «Bibelen» for de første kristne.

Bibelen slik vi kjenner den i dag ble endelig fastsatt i to synoder på 300-tallet e.kr. (Hippo 393; Kartago 397). Bibelen er ikke én bok, men et bibliotek av bøker. Den inneholder lover, poesi, visdomsord, sanger, genealogier, historie, lærer og apokalypser. Den er inspirert, men ikke diktert, av Gud. Den vitner om Jesus, men er ikke Jesus.

«En» bok og mange sannheter

En annen kritikk er at vi tolker Bibelen etter vårt eget forgodtbefinnende. Igjen en av våre lesere: «Kan man si: Jeg tror på Jesus! – Men, når det gjelder det Han sier, så tror jeg slik det passer meg – eller slik jeg ‘tolker’ det?»

Ja, vi tolker hva Bibelen sier om Jesus. Og det er vi absolutt ikke alene om. Det er grunnen til at det finnes tusenvis av kristne kirkesamfunn som alle hevder å følge sannheten. Noen døper barn, andre ikke. Noen hevder at nådegavene er opphørt, andre taler i tunger. Noen hevder at kvinnene skal tie i forsamlingen, andre har kvinnelige eldste og pastorer. Noen holder sabbaten, andre handler i søndagsåpne butikker. Alle sammen leser den samme Bibelen.

Koine? Er ikke det et kristent band?

Den bibeloversettelsen du velger å bruke er også basert på en tolkning. Et nitidig arbeid gjort av høyt skolerte mennesker. For eksempel er NT skrevet på koinegresk, et nå utdødd språk. Dette språket brukte lite tegnsetting. Bare et eksempel: I Lukas 23, 39-43 leser vi om Jesus og røverne på korset. Den ene sier til Jesus: «Tenk på meg når du kommer til paradis». I de greske manuskriptene er Jesus svar til røverne uten tegnsetting, slik: «Sannelig sier jeg deg i dag skal du være med til paradis». La meg nå tegnsette dette på to måter:

 • Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg til paradis
 • Sannelig sier jeg deg i dag, du skal være med meg til paradis.

Begge er mulige løsninger og gir helt forskjellige betydninger. Derfor er bibeloversettelse en krevende øvelse som ikke bør overlates til amatører.

Kjærlighetens hermeneutikk

Vi mener derfor at uttrykk som «skriftens klare ord» eller «les som det står, tro som det står» er både feilaktig og villedende. All lesing av Bibelen fordrer tolking. Og i ydmykhet over det faktum sier vi som Paulus at vi nå forstår stykkevis. Vi erkjenner som Paulus at mye er gåtefullt.

Og vi er helt enig med Paulus i at størst av alt er kjærligheten. Derfor søker vi å tolke og lese Bibelen i lys av den kjærlighet og nåde Jesus viste i møte med mennesker den gang han tasset rundt i Israels byer og landsbygder.

3 kommentarer

 1. Per Søetorp sier:

  Strålende artikkel! Helt i tråd med mine egne refleksjoner de siste 10 år… Takk!

 2. Svein Olav Ringnes sier:

  Nok en gang en veldig bra artikkel! Håper den leses av mange.

 3. Oddbjørn Johannessen sier:

  Jeg slutter meg til de øvrige kommentarene her: God artikkel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *