De stumme bildene

Om den livslange vandringen fra bilde til virkelighet.

Kjøp

I alle relasjoner pågår det under overflaten et spill mellom ulike bilder, bilder som filtrerer virkeligheten for oss og i verste fall forvrenger den til farlige løgner. Denne boken handler om hvordan disse bildene blir til, hvordan de påvirker oss og hvordan vi kan hindre at disse bildene får fortsette å ha innflytelse på oss. Ikke minst handler boken om selvbilde og gudsbilde. Bak disse bildene venter en betydelig mer spennende virkelighet. Boken kanleses som et stykke åndelig veiledning for vår tid, bygget på forfatterens erfaringer gjennom mange år med retreater og veiledning.