Krig er helvete

Finnes helvetet? Ja, mener Brian Zahnd. Men kanskje ikke på den måten vi tradisjonelt har tenkt.

På den tiden kom det noen og fortalte ham om de galileerne som Pilatus hadde drept slik at blodet deres blandet seg med blodet fra dyrene de ofret. Da tok Jesus til orde: «Mener dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre i Galilea, siden det gikk så ille med dem? Nei, sier jeg dere. Men dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de. Eller de atten som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, mener dere at de var mer skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem? Slett ikke! Jeg sier dere: Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.» Lukas 13:1-5

Et av temaene i Jesu profetiske tjeneste som kommer tydeligere og tydeligere frem jo nærmere Jerusalem han kommer, er hans alvorlige advarsel om Jerusalems forestående skjebne. I bibelteksten vi akkurat leste, blir Jesus gjort oppmerksom på noen galileiske pilgrimmer som antageligvis var involvert i et politisk opprør mot de romerske okkupasjonsmaktene, og som følge av dette ble tatt av dage av romerske soldater i tempelet – dermed ble deres blod blandet med offerdyrenes blod. Jesus responderer på dette ved å be tilhørerne om ikke å tro at de som ble drept var verre syndere enn hvilken som helst annen galileer. I stedet sier Jesus at dersom folk ikke revurderer intensjonene sine, kommer de alle til å gå til grunne på samme vis. Senere refererer Jesus til en hendelse der et tårn i Jerusalem nylig hadde kollapset og tatt livet av atten mennesker. Han kommenterer dette ved å si, «mener dere at de var mer skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem? Slett ikke! Jeg sier dere: Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.»

Hva er det Jesus egentlig sier? Snakker han om galileere og judeere som kommer til helvetet? Ja og nei. Jesus snakker ikke om et «etter døden-helvete», men om et forestående bokstavelig helvete. Jesus har kalt Jerusalem til å bli en del av Guds rike, og til å handle i fred ved å utøve kjærlighet ovenfor fiender, og praktisere radikal tilgivelse. Men Jerusalem har stort sett avvist dette fredsbudskapet og i stedet trodd at når tiden er inne kommer Gud til å kjempe med dem i en krig for selvstendighet, og hjelpe dem til å oppnå frihet ved å drepe deres fiender. Som reaksjon på denne enormt farlige antagelsen om en hellig krig, advarer Jesus Jerusalem mot å ty til vold; han forteller at dersom de ikke endrer sine holdninger rundt krig og fred i samsvar med Guds rike, kommer de alle til å bli felt av romerske sverd og styrtende bygninger.

Og det er nettopp dette som skjer en generasjon senere. Etter fire år med voldelig revolusjon, ledet av en gruppe falske messiaser som påstod at Gud var i ferd med å la Israel seire over Romerriket, marsjerer general Titus og den tiende romerske legionen inn i Jerusalem. Den 4. august år 70 e.Kr., etter en brutal ni-måneders beleiring, satte romerne inn nådestøtet. Helvete hadde ankommet den hellige byen. Bygninger kollapset av bombardementet av katapultsteiner (førtifem-kilos tunge hagl som omtales i Johannes Åpenbaring), byen ble satt i brann og hundretusener av Jerusalems innbyggere ble drept av romerske sverd. Til slutt var ikke Jerusalem mer enn et ulmende Gehenna 1 – søppelfyllingen der ilden aldri slukner og marken aldri dør. Dette var da Jerusalem kom til Helvete.

I det 21. århundre sprer Djevelen fortsatt store løgner. I en tid hvor atom-, kjemiske- og biologiske våpen er i stand til å utslette alt menneskeliv, blir krigføring fremdeles romantisert på tåpelig vis og ansett som en legitim måte å forme verden på. Men nå er tiden for å omvende seg, revurdere og forstille seg nye ting. La oss i dag ta i betraktning Jesu advarsel og huske at det finnes ingen vei til fred – fred er selve veien.

Herre Jesus, redd oss fra vår djevelske fascinasjon for krigføring. Ved den Hellige Ånd, hjelp oss å forestille oss kreative måter å høste fred på. Amen.

Denne artikkelen er oversatt til norsk av Andrea Garcia de Presno med tilatelse fra Brian Zahnd, og ble først publisert på bloggen hans.

Anbefalte bøker av Brian Zahnd

Fotnoter

  1. Les forklaring av Gehenna i Store Norske Leksikon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *