Koronavaksine for 2020 kroner

Du høster det du sår. Så om du sår penger, høster du økonomisk velsignelse, helbredelse, gull og grønne skoger. Er dette et bibelsk prinsipp? Jan Hanvold hevder så.

Visjon Norge er i medienes søkelys igjen. Det er stadig kontroverser rundt denne kristne TV-kanalen om alt fra uttalelser om enkeltmennesker og grupper, til etiske gråsoner i drift og eierforhold. Denne gangen var det altså budskapet fra profeten Dionnie Baez om at man ved å så inn 2020 kr til TV-kanalen ville forløse Guds beskyttelse mot korona-viruset og AIDS for barna til de som sådde. Dette vakte mye oppmerksomhet og flere kristne ledere tok til orde mot denne typen forkynnelse. Erik Andreassen, Pastor i Misjonkirken Betlehem i Oslo, kalte det «anti-kristendom».

Hanvold synes ikke å forstå noe av kritikken. I hans øyne er dette 100 % bibelsk lære, noe han mener alle som leser Bibelen vil være enige i. Gud styrer verden gjennom prinsipper og har gitt oss å leve etter de samme prinsippene, sier han. Ett av disse er altså prinsippet om at man høster det man sår, eller «loven om å så og høste» som han betegner dette som.

Folk flest er nok enige i at man høster det man sår. Vi har et annet ordtak som lyder: «som man reder, ligger man». Det ligger en allmenn visdom i dette. Hvordan vi innretter oss i livet nå, får god eller dårlig effekt senere. Det er for eksempel statistisk sannsynlighet for at helsa di er bedre om 20 år dersom du spiser sunt og jogger i dag, enn om du ligger og ser på tv og spiser potetgull.

Flere steder i Bibelen brukes det å så og høste som metafor. Det snakkes om å ikke gå trett av å gjøre det gode for i sin tid skal man høste av det. Det står at den som sår urett høster ondskap, for å nevne noen eksempler.

I 2. Korinterbrev kapittel 8 og 9 appellerer Paulus Korintermenigheten til å gi raust til de fattige og forfulgte brødrene og søstrene deres i Jerusalem. I denne teksten er det tanken om å så penger kommer fra. For her (2. Kor. 9, 6 -10 1) sier Paulus at den som sår sparsomt skal høste sparsomt, men den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Så da er vel Hanvold på bibelsk grunn når han snakker om å så inn penger til Visjon Norge (dette har vært forkynt på kanalen siden starten, det har bare ikke fått like stor oppmerksomhet før koblingen til korona-viruset). Vi tenker at han bommer kraftig på målet. La oss se enda nærmere på det som forkynnes:

Loven om å så og høste er en utbredt teologi blant tv-evangelistene. Helt kort går den ut på at vi mennesker kan få Gud til å handle til vårt beste ved å så/ofre noe som han da responderer på. Det gjelder imidlertid å være spesifikk når man sår. En bonde som vil høste poteter må ikke bare slenge noen tilfeldige frø i jorden. Nei, han må sette nettopp poteter og ikke minst: han må sette den type poteter han ønsker å høste. Så er du syk må du være presis på hva for slags sykdom du må bli helbredet fra når du sår inn. Ellers har det ingen effekt.

Ganske ofte taler Gud gjennom TV-evangelisten om helt spesielle, tidsbegrensede så-muligheter. Da gir han evangelisten et konkret beløp og hva dette beløpet er såkorn for. Noen ganger er det til og med kun et begrenset antall personer som får den helt spesielle muligheten. Det kan være de første 500 som ringer inn og sår inn for eksempel 10 000 kroner som vil motta velsignelsen.

Så spørsmålet blir derfor ofte: Har du råd til å ikke så? Dersom du lider av en uhelbredelig sykdom, som til og med er dødelig, er 10 000 kroner for mye å så? Folk betaler gjerne det tidoble for medisinsk behandling. Eller hvis du har store økonomiske problemer, hva er da 10 000 kroner å snakke om hvis Gud har sagt at du vil få mangedobbelt tilbake hvis du prøver ham med et såkorn?

Hvis Paulus forkynner en lov om å så og høste i 2. Korinter brev, slik Hanevold og hans venner mener, burde man vel forvente at han og de menighetene han grunnla selv levde i kontinuerlig helse, velstand og fremgang. Men var det slik?

La oss se litt på hva Paulus skriver i det samme brevet. Han innleder kapittel 8 med å rose menigheten i Makedonia som generøst har bidratt til innsamlingen til menigheten i Jerusalem. Om disse skriver Paulus: «For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. De ga etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne» (2. Kor. 9,2). Deres dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. Det er ingenting som tyder på at menigheten i Makedonia var en eksponent for fremgangsteologi slik vi kjenner den fra Visjon Norge.

Men kanskje de tenkte at nå som vi har sådd inn i Guds rike ved å gi over evne, vil Gud belønne oss med fremgang og velstand? Vi er ikke sikre på det. Paulus har en mer pragmatisk tilnærming til det. I sin appell til menigheten i Korint skriver han: «Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet…» (2. Kor. 8,14). Denne gangen kan dere gi fordi dere har, neste gang kan det være motsatt: Dere mottar av andre fordi dere mangler selv .

Hva med Paulus? Han måtte vel reise rundt på 1. klasse ikledd datidens Gucci kjortel, Prada veske og fjellstøvler fra Hermés? I følge han egne reiseskildringer ble reisene hans gjennomført «i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden» (2. Kor. 11, 27). Dette vitner om en helt annen virkelighet enn mange av dagens fremgangsteologer lever i. Så hvordan kan disse forkynnerne og såkalte profetene frimodig hevde at det de forkynner er bibelsk lære?

Problemet med fremgangsteologien som Hanvold og hans medsammensvorne forkynner, er at den bygger på en feilaktig og naiv hermeneutikk der bibelvers tas ut av sin sammenheng for å underbygge deres poeng. Man tar en dæsj 2. Kor. 8, 9 2, legger til en teskje 3. Joh. vers 2 3, heller på litt Gal. 3,13 og 14 4, rører det sammen og krydrer det hele med en bokstavelig tolkning av Joh. 10,10 5, og vipps: En «bibelsk» lykkekake som lover deg helse, velstand og fremgang.

Men en teologi blir ikke bibelsk bare fordi man referer til ulike bibelvers. Sagt på en annen måte: Du kan bruke Bibelen for å underbygge en hvilken som helst ide. Særlig om du gjør det på lykkekake-metoden.

Å bruke Bibelen på denne måten minner mer om kjærlighet til penger, enn om kjærlighet til mennesker. Hvis vi skal tenke oss en lov denne slags bibelundervisning berører, er det ikke loven om å så og høste, men straffelovens § 371 om bedrageri.

Her er en forklaring av denne loven, lånt fra jusinfo.no:
«Sagt på en annen måte lures fornærmede til å betale eller på annen måte berike gjerningspersonen eller andre gjennom å overdra eiendomsretten til penger, gjenstander eller rettigheter, som han uten villfarelsen ellers ikke hadde gjort. Bedragerihandlinger utføres ofte etter at fornærmede har fått tillitt til gjerningspersonen eller et dokument eller annen informasjon, som medfører at han stoler på at en overført berikelse til gjerningspersonen eller andre vil være til fornærmedes eller andres fordel. I dagligtalen brukes gjerne ordet svindel.»

Det sies at et utsagn ikke er løgn om man tror på det selv. Det er vel i så fall bare det som skiller Dionnie Baez og Jan Hanvold fra en svindler, om vi skal la vår tvil komme de tiltalte til gode.

Ja, Bibelen snakker om å så og høste. Og vi tror at det er en velsignelse ved å gi til andre, at det gjerne føles bedre å gi enn å få. Men hvis du vil gi, så sørg for å gi til noen som virkelig trenger pengene. Og ikke gi for å få, men gi fordi du bryr deg.

Fotnoter

  1. Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet: Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt.
  2. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.
  3. Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.
  4. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.
  5. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

1 kommentar

  1. Fred Dalbakk sier:

    Velskrevet, tydelig og – på tide!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *