Fortellingen om Saulus Paulus

På jakt mellom linjene i bibelhistorien.

Kjøp

Hvordan var det å være Saulus, også kalt Paulus – misjonæren hele den vestlige verden har å takke for sin kristne kulturarv? Brevene vi har etter ham er fulle av følelsesladede og personlige kommentarer og småglimt. Apostlenes gjerninger forteller også litt av historien. Skrifter fra Paulus’ samtid gir et vell av relevant informasjon, selv om de ikke evner Paulus direkte. I denne gjenfortellingen av historien om Paulus inviterer Harald deg med inn i det detektivarbeidet det er å sette det hele sammen. Boken er en oppdagelsesreise i det Bibelen «glemte» å fortelle oss om Paulus, men som kanskje står der likevel… mellom linjene.