Å følge Jesus

Det er fort gjort å tenke at det å følge Jesus er det samme som å følge Bibelen. Det har satt både Bibelen og Jesus i vanry gjennom historien.

Spør du 5 på gaten om hva det vil si å være en kristen kan du risikere å få fem ulike svar. Og det finnes langt flere svar på spørsmålet enn det også. Å være kristen kan forbindes med nasjonal tilhørighet, og medlemskap i Den Norske Kirke. Det kan også handle om å gjøre de «kristne» tingene, som å gå på gudstjenester, avstå fra alkohol, høre på lovsang og prøve å leve etter de ti bud. Noen forbinder kristne med godhet og omsorg, andre med reaksjonære holdninger og nasjonalisme. Og mye annet. Prøv bare å google det, og svarene blir mange og ulike.

Også blant oss som kaller oss kristne vil svarene variere. Skjønt, troen på Jesus er nok en fellesnevner for de aller fleste. De fleste vil nok også nikke bekreftende dersom du sier at det å være en kristen betyr å følge Jesus. Men hva legger vi i det? Historien har lært oss at vi ofte har forvekslet det å følge Jesus med å følge Bibelen. Men det er ikke det samme. Noen ganger er de til og med hverandres motsetning.

Da jeg som ung leste trebindsverket «Bestialitetens historie» av Jens Bjørneboe, fikk troen på det gode i mennesket en varig svekkelse hos meg. Bare tittelen på boken varsler om at innholdet den beskriver er dyrisk, umenneskelig. Bjørneboe åpenbarer at vår lyst og evne til å drepe hverandre, gjerne på en langsom, pinefull måte, har preget menneskeheten gjennom alle tider. Den er universell og vedvarende.

Ved senere lesing av bøkene har jeg festet meg ved et annet aspekt. Mye av den volden Bjørneboe beskriver gjøres i Jesu navn, ja, endog til Guds ære. Ofte var den utført etter befaling fra de høyest rangerte geistlige, de som angivelig sto Gud nærmest. Det slår meg at den guden de tilber mens de vasser i menneskeblod til knærne er et monster. En som vil ha makt, underkastelse, lydighet og ære. Og som med glede utsletter alle som står i veien for dette.

Og den guden de ofrer blodet av de ulydiges barn til er altså Jesus. Klarer du å få det til å henge på greip? Er det noe i fremstillingen av Jesus i evangeliene som så mye som antyder at han ville ansett disse voldshandlingene som en tilbedelse? Var det på Jesu befaling inkvisitorene torturerte sine ofre? Selv en overfladisk lesning av evangeliene om Jesus gir leseren en klar indikasjon på at noe slikt er helt utenkelig. Det går imot alt han lærte. Det er det motsatte av å være hans etterfølger.

Jesus underviste mye om hva det ville si å følge han. Han sa blant annet at den som ville bli stor i hans rike skulle være alles tjener. Han sa også at dersom din fiende er sulten, så gi han brød. Slår noen deg på det ene kinnet, så vend det andre til. Han advarte mot å søke makt og rikdom. Han helbredet syke, hjalp de fattige og utstøtte, identifiserte seg med og var sammen med de som ble holdt utenfor det gode selskap.

Når disiplene spør Jesus om han kan vise dem Gud, svarer han at han og Gud er ett. Slik Jesus er, slik er Gud.

De som har misbrukt Bibelen for å forsvare sin vold og undertrykkelse gjennom historien, og slik Patriark Kirill gjør i dagens Russland, er selvsagt ikke drevet av ydmyk lengsel etter å gi Gud ære. Motivene for sine ugjerninger finner de i sine egne mørke hjerter. Bibelen gir dem kun et alibi. Men det fjerner ikke det faktum at det finnes problematiske sider i Bibelen.

Det er umulig å legitimere drap, tortur og undertrykkelse med Jesus. Men vi kan finne rettferdiggjørelse for slike ugjerninger i Bibelen. Det er passasjer i den som er egnet til å skape et bilde av Gud som en hevngjerrig og blodtørstig tyrann. Den kan gi støtte til både krigføring, nasjonalisme og drap. De fleste er heldigvis enige om at dette er en uforsvarlig og illegitim bruk av Bibelen. Uansett oppstår det et problem når bildet av Gud åpenbart i Jesus må balanseres med bildet av Gud åpenbart i Josvas bok.

Og det er her vi så ofte roter oss bort. Vi sammenlikner Jesus og Bibelen, som om de var to sider av samme sak. Ikke så rart, i grunn. Det er i Bibelen vi blir kjent med Jesus. Det er i den vi finner historiene om hva han gjorde, og hva han lærte. Mange, meg selv inkludert, vil hevde at Bibelen også inneholder flere profetiske visjoner om Jesus mange hundre år før hans fødsel. Sånn sett kan vi si at Guds vilje er åpenbart i Bibelen. Men vi kan ikke bare slå opp i Bibelen for å finne ut hva som er Guds vilje. Vi må vite hvor vi skal lete, og Bibelen selv lærer oss at det er i Jesus lyset skinner.

Vi må altså lære oss å lese Bibelen i lys av Jesus. Det er han som er Guds budskap til verden. Det er han vi skal følge. Og da er det deler av Bibelen vi ikke kan ta med på ferden. For selv om vi kanskje ikke bruker Bibelen til å rettferdiggjøre krigen vår, kan vi fremdeles gå i en annen retning enn Jesus. Vi kan for eksempel komme til å ekskludere noen fra fellesskapet vårt hvis vi følger Bibelen, men ikke hvis vi følger Jesus. Vi kan komme til å diskriminere folk på bakgrunn av deres kjønn, etnisitet, tro og seksuelle legning hvis vi følger Bibelen, men ikke hvis vi følger Jesus. Vi kan komme til å tenke i kategorier som nasjoner, stammer, folkeslag og landegrenser hvis vi følger Bibelen, men ikke hvis vi følger Jesus. Vi kan søke politisk makt for å fremme Guds rike hvis vi følger Bibelen, men ikke hvis vi følger Jesus.

Jesus sa ikke: «Følg Bibelen». De skriftlærde sa det. Jesus sa alltid «følg meg». Det er en stor forskjell. De skriftlærde trodde de hadde liv i skriftene. Jesus sa at han er livet. Det livet kan vi finne når vi leser i Bibelen, for i den finner vi Jesus. Samtidig må vi være oss bevisste på at resultatet av å følge Jesus eller å følge Bibelen kan ende med å bli hverandres motsetning. Vi kan følge Bibelen, men kun der den følger Jesus. Derfor foreslår jeg en enkel regel: Finner vi noe i Bibelen som vi ikke finner i Jesus, da velger vi Jesus.

18 kommentarer

 1. Øyvind Sivertsen sier:

  Dette var godt å lese, oppklarende. Johannes sier at Jesus er Guds Ord, Bibelen er en bok som handler om Guds Ord fra første til siste blad. Jesus er inblåst i Bibelen, og ved hjelp av DHÅ kan mi hente ut det livgivende inkluderende Ordet, og fruktene av det er kun kjærlighet.
  Jesus er ikke Bibelen, men Guds sønn og min Herre. Håper flere leser denne artikkelen.
  Takk

 2. Victoria Campbell sier:

  Veldig godt skrevet, og en viktig påminnelse!

 3. HappyTom Christiansen sier:

  Mange har nok forsøkt å forklare denne forskjellen. Din tekst er så konkret og kort at det er enkelt å bruke den som sin egen. Selvmotsigelsene i Bibelen blir gjerne nevnt, men ofte står en igjen uten en god konklusjon. Dette er en god konklusjon.
  Tusen takk.

 4. Lennart Iversen sier:

  Øyvind Sivertsen, takk for kompletterende ord til min artikkel.

 5. Lennart Iversen sier:

  Victoria Campbell, tusen takk for det!

 6. Lennart Iversen sier:

  HappyTom, takk for tilbakemeldingen. Bare å bruke som ditt eget.

 7. Asbjørn Grini sier:

  Hvis man virkelig tror på en spesifikk gud som har skapt hele universet og laget alle spillereglene i universet, så bør man kanskje vektlegge nedskrevne meningene til denne guden. (?)
  Du velger ut Jesus-utsagn som passer inn i summen av din religiøse oppvekst, din personlighet, og religiøse /sekulære påvirkning i voksenlivet.
  Det finnes mange Jesus-quotes som ikke tåler dagens lys i nordisk kristen tradisjon.
  Du velger ut det som passer ditt Jesusbilde. Det finnes mengder andre måter å tolke Jesus på. Alt avhenger av lokale kristenkulturen.
  Husk også at i tillegg til alle forskjellige kulturelle Jesus-tolkningene som ofte gjensidig utelukker hverandre, så er det sånn at det er en liten minoritet i verden som tror at Jesus er gudommelig. Selv jødene tror ikke Jesus er guds sønn. De fleste i verden tror ikke på en gudommelig Jesus av samme grunn som du tror det: Hva er det foreldre har fortalt dem, og hva er lokale gudstroen.

  Her er liste av Jesus-quotes som trolig ikke passer inn i den nordiske kristendom man fortsatt kan finne i lommer av nordisk sivilisasjon.

  https://www.badthingsjesustaught.com/292-bad-things-jesus-said/

 8. Per Søetorp sier:

  Flott og leseverdig innlegg, Lennart! Min kone og jeg så filmen «Twelve years as a slave» på nytt igår kveld. Scenen der den bestialske plantasjeeieren leser Jesu ord fra Skriften for sine mange slaver, gjør dypt inntrykk:»Men den som kjente sin herres vilje, men ikke gjorde den – han skal få MANGE SLAG!» Et skriftsted som ble praktisert daglig for alt det var verdt…

 9. Elisabeth Stugaard sier:

  Dette var virkelig så oppklarende og så godt å lese!❤️ Helt enig! Tusen hjertelig takk ! 👏

 10. Lennart Iversen sier:

  Hei Asbjørn,
  Bibelen er en svært sammensatt bok. Å definere alt innholdet i Bibelen som Guds nedskrevne meninger blir ganske problematisk. Ikke minst fordi «meningene» som uttrykkes gjennom de ca 2000 årene tekstene har blitt til gjennom, ikke er entydige. Bibelen kan ikke leses rett frem og overføres til et samfunn som ser helt annerledes ut enn i antikken. Det er lite kontroversielt å hevde at Bibelen bærer preg av normer og holdninger som var gyldige i den tiden teksten ble til i.
  Derfor må Bibelen leses intensjonelt.

  Jeg sier i artikkelen at de gangene Jesus sier noe annet enn skikkelser som Moses, Josva, Elias, David og profetene, så velger jeg å lytte til han. Det er et teologisk valg jeg gjør. Og det er med utgangspunkt i at det ene budskapet noen ganger utelukker det andre. At man kan velge å lese Bibelen annerledes enn meg har vi svært mange eksempler på. Og det er jo greit.
  Jeg kikket på den lange listen over Jesus-sitater som ikke tåler møte med vår tid. Det er helt sikkert ting Jesus ville formulert annerledes nå enn for 2000 år siden. Han henvendte seg tross alt til folk av sin tid. Mye av det han sier blir uforståelig utenfor den konteksten det blir sagt i. Jesus bruker mye bildespråk, lignelser og metaforer. Han kommenterer religiøs praksis og historiske hendelser fra sin samtid. Det er i det hele tatt lett å miste sammenhengen hvis man ikke kjenner til disse.

  Dette til tross, ser du Jesu liv og lære under ett, blir budskapet hans tydelig: Gud er kjærlighet, og Jesus viser oss hvordan denne kjærligheten kommer til uttrykk i praksis.

 11. Lennart Iversen sier:

  Per, takk for tilbakemeldingen. Behandlingen av slavene som du beskriver her illustrerer poenget i artikkelen meget godt. Takk.
  Definitivt en del av Bestialitetens historie, dette også.

 12. Lennart Iversen sier:

  Elisabeth, Selv takk for de hyggelige ordene!

 13. Asbjørn Grini sier:

  Hei Lennart.
  Jeg er jo enig at man ikke kan bruke en bok fra bronsealderen til å lage leveregler for moderne samfunn.
  I ditt innlegg fikk jeg inntrykk av at selv om bibelen ikke alltid kunne stoles på, så var Jesus sine utsagn noe som var verdt å høre på. Poenget i innlegget mitt er at som alt annet i religion, så kommer dette an på hva slags religiøs påvirkning man har hatt i oppveksten og hva slags personlighet man har. Jeg er jo ingen ekspert på Jesus og hva han har sagt, og har på ingen måte lest gjennom den listen av Jesus-quotes, men ser jo at han f.eks har ganske sterke meninger om skilsmisse. Selv om skilsmisse kan være en tragedie for alle involverte, så tror jeg vi kan være enige i at noen ekteskap bør ta slutt(for minst en av de involvertes skyld). Så kan man jo hevde at akkurat disse ordene fra Jesus gjelder i antikken og ikke i vår tid. Klart man kan cherrypicke utsagn fra Jesus, og si at det er denne idealiserte Jesus med mine utvalgte utsagn, som er på linje med mine verdier og personlighet, som er den «ekte» Jesus. Men igjen så er jo dette høyst relativt både i tidsepoker og kulturelt. Dette er DIN versjon av Jesus.

  Jeg tolker ditt prosjekt her som en nytolkning av bibelen til en mer humanistisk rettet kristendom som ikke skal ødelegge folk.
  Jeg var sammen med familien og så Pride toget i Oslo i helgen og ble slått av hvor ekstremt langt og folksomt toget var, og hvor mange forskjellige folk som gikk i toget. Samtidig trist å tenke på hvor mange liv historisk sett som har blitt ødelagt av religion, ikke bare homofile, men generelt anderledestenkende. Sjekket google og så at homofili ble avkriminalisert i 1972. Det er ikke så lenge siden. Krf stemte mot.
  Religion har vært menneskefiendtlig i nærmest all sin tid. Kanskje en mer humanistisk versjon er bedre, men trenden går heldigvis bort fra religion i opplyste samfunn, og bra er det.

 14. All Bibelkritikk har en underliggende liberal holdning ( ånd ) som vil svekke troens Gudommelige kraft, til usikkerhet- som er årsaken til en tro uten gjenfødelsens kraft, til en Åndelig fødsel. Som igjen fører til en svekket tro som ikke innehar Bibelens påstand om full visshet, derved er den underliggende ånds hensikt oppnådd. Ingen Åndelig fødsel, men en religiøs forståelse basert på mennesketanken som ikke er det samme som Gudsåpenbaring, som er full visshet- man bare vet. Den religiøse skalting og valting med bibeltekster er utelukket, fordi man har møtt det gudommelige som er årsaken til kapitulasjon av all motstand, til underordning og opplysning ved formaning, oppmuntring trøst og veiledning som følger med den Ånd som er gitt av den Høyeste. Som ikke er mulig i samme grad ved oppdragelse. Men kun ved Åndens gjenfødelse og troens fulle visshet.

 15. Asbjørn Grini sier:

  Kan ikke si annet enn at Solberg i sitt iskalde innlegg demonstrerte mine poenger på en utmerket måte.

 16. Odd A Solberg sier:

  Sann og ekte Gudstro er ikke forståelig for Ateister eller religiøse mennesker. Som Jesus sier til Nikodemus » Uten at en blir født på ny kan man ikke se Guds rike» Joh 3: 3.Enda mindre forstå hvorfor noen lider og atpå til gir sitt liv for Guds rikes skyld.

 17. Svar til Asbjørn Grini. Sann og ekte Gudstro er ikke forståelig for Ateister eller religiøse mennesker. Som Jesus sier til Nikodemus » Uten at en blir født på ny kan man ikke se Guds rike» Joh 3: 3.Enda mindre forstå hvorfor noen lider og atpå til gir sitt liv for Guds rikes skyld.

 18. Asbjørn Grini sier:

  Solberg, alle religiøse fundamentalister i alle religioner VET at sin tolkning er den sanne gudstro. Det du kjenner er sant i hjertet ditt deler du med hele buketten av fundamentalister i alle religioner.
  Hvorfor har du gjort deg dine konklusjoner her, og Lennart tenker som han gjør selv om dere begge definerer dere som kristne i ca samme undergruppe av kristendommen? Det er jo diametralt forskjellige utsagn her selv om dere leser samme boken. Kan personlighet spille inn?
  Hvorfor tror du at du er fundamentalistisk religiøs innen akkurat den retningen av kristendom som du ble påvirket av i oppveksten? Hvorfor ikke katolisismen eller mormoner? Eller en undergruppe av hinduisme eller islam for den sags skyld?
  Var det ikke flaks for deg at den ‘sanne og ekte gudstroen’ var en variant av den undergruppen av religion som påvirket deg i din oppvekst?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *