Hva lærer Bibelen oss om likestilling?

I kristne aviser pågår i disse dager en debatt som folk flest er ferdig med for mange tiår siden: Bør kvinnen være underordnet mannen i et ekteskap?

For de fleste av oss er dette en absurd diskusjon å ha i 2022. Og jeg tror ikke jeg kjenner noen kristne som praktiserer en slik underordning i sine ekteskap. Allikevel diskuteres det nå. Årsaken er at Bibelen sier noe om hvordan forholdet mellom mann og kvinne skal være i et ekteskap. Og da føler mange et ansvar for å prøve å få bibelversene til å passe inn i vår tid. Det er slik det blir når man leser Bibelen som en regelbok.

Hvis vi går 2000 år tilbake i tid, da disse tekstene i Bibelen ble skrevet, var kvinner fullstendig underordnet mannen. En kvinne hadde ingen mulighet til å greie seg på egenhånd; hun måtte bli forsørget av en mann. En kvinne hadde ikke nok troverdighet til å kunne regnes som et vitne i en rettsak. Kort sagt: ingen snakket om likestilling på den tiden.

Sett i lys av dette, er tekstene Paulus skrev et enormt framskritt med tanke på kvinners rettigheter. Og fortellingene om hvordan Jesus behandlet kvinner var helt uhørt. Tenk at han snakket med en fremmed kvinne ved brønnen – det ble sett på som skandaløst. Det er faktisk ganske mange tekster i Det nye testamentet som inkluderer kvinner på en helt ny måte, i den konteksten det ble skrevet.

Men i dag, 2000 år etter, er flere av Paulus uttalelser i Det nye testamentet en direkte fornærmelse mot kvinner. Jeg er overbevist om at Paulus ville snudd seg i graven om han visste at noen fortsatt bruker hans gamle tekster som rettesnor for hvordan kvinner skal behandles i 2022. Paulus startet en utvikling i riktig retning, vi setter utviklingen i revers ved å fortsatt se på hans tekster som gjeldende regler.

I stedet for å stå på barrikadene for kvinners rettigheter, slik vi ser Jesus og Paulus gjorde det i sin tid, har kirken vært en brems for likestilling all tid siden da – stikk i strid med hva vi burde ha lært av Jesus og Paulus.

Dette mønsteret gjentas igjen og igjen også for andre temaer Bibelen berører: tekster som representerte et framskritt for menneskeheten da de ble skrevet, har blitt til stagnasjon for oss fordi vi ikke forstår poenget med tekstene. Derfor har kirken så ofte blitt brems i stedet for pådriver av god utvikling i samfunnet.

Og mens vi kristne diskuterer, i harde ordelag, om kvinner skal underordne seg og om homofile skal få lov til å elske, ser jeg for meg Jesus som i fortvilelse rister på hodet og sier: «Jeg ga dere én jobb: å elske hverandre! Hva driver dere med?!».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *