Feil fortelling fortalt

Når kjærlighetens evangelium blir historien om alt mulig annet.

Kjøp

«Hvem sier dere at Jeg er?» er spørsmålet Jesus stiller sine disipler til alle tider. Reflekterende og engasjerende setter Truls Åkerlund i denne boken fokus på noen av våre største utfordringer som kristne og som kirke når vi skal formidle Guds fortelling og hvem Jesus er i dagens samfunn.

Truls Åkerlunds innsikt i Guds Ord preges av visdom og åpenbaring, han utvider våre perspektiver og utfordrer våre motiver.

«Dette er rett og slett noe av det bedre jeg har lest av kristen undervisning på mange, mange år. Boka har fått meg til å kjempe med tårene og bryte ut i spontan lovprisning.» – DAVID ÅLESKJÆR, fra anmeldelse i Vårt Land 08.04.2013.

«Her er det virkelig mye å hente. Både for hode og hjerte.»- EGIL SVARTDAHL