Astrid Melås Sandnes

Astrid Melås Sandnes

Astrid Melås Sandnes jobber som diakon i Den norske kirke i Sandefjord. Hun er også prosjektleder for 13-20, et samtaletilbud for ungdom i kommunen, drevet av kirken.